ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2560 Number of View :63

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (อ้างอิงจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่วันที่ 3 ตุลาคม 2560) Number of View :469

เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กชนิดปีกหมุน”

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กชนิดปีกหมุน” จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 7 ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และลานสนามบาสเกตบอล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฟรีตลอดงานไม่มีค่าใช้จ่าย) วันที่ 12 ต.ค.2560 มีการฝึกสอนบินจริง *จำกัดผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียง 40 ท่านเท่านั้น สามารถสำรองที่นั่งได้ … Continued

มิวสิควีดีโอเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำมิวสิควีดีโอ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ Number of View :65

เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม “กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณเสาธงด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :50

เชิญร่วมพิธีเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรร่วมงาน “เกียรติคุณ…ความดีที่ยั่งยืน” พิธีเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารเครื่องกล 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :106

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป  ร่วมบริจาคโลหิต ENTANEER วันที่ 20-22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์  Number of View :153

การจัดงาน Joint Symposium on Mechanical-Industrial Engineering, and Robotics, Muroran Institute of Technology-Chiang Mai University

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Muroran Institute of Technology ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 และมีกิจกรรมความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุม  Joint Symposium on Mechanical-Industrial Engineering, and Robotics, Muroran Institute of Technology-Chiang Mai University โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2553 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ชื่อว่า Thailand-Japan International Symposium in Industrial … Continued

1 2 3 4 64