ประชาสัมพันธ์ทุน Special Scholarship Program เพื่อทำวิจัยในระดับ ป.เอก ณ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาการรับสมัคร 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ช่วงกลางเดือนมีนาคม และทำการคัดเลือกเดือนเมษายน ครั้งที่ 2 ช่วงกลางเดือนกันยายน และทำการคัดเลือกเดือนตุลาคSpecial Scholarship Program at Kochi Univ.  สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Number of View :57

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน Industrial Challenge (INCHALL) 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกภาควิชาและชั้นปี เข้าร่วมงาน Industrial Challenge (INCHALL) 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มกราคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Number of View :87

วิศวฯ มช. ต่อยอดระบบ IS เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ “จัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่อนาคตเมืองสีเขียว ในกิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้ำ” แม่น้ำคูคลอง ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 Number of View :271

วิศวฯ มช. จัดพิธีรับมอบทุนวิจัยจาก Murata Science Foundation

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ จำนวน 5,000,000 เยน จาก Mr. Takehiro Konoike, Chairman of the Selection Committee of Murata Science Foundation, Vice President, Director, New Technology Center, Technology & Business Development Unit, Murata Mfg. และ Mr.Yoshikatsu Nakayama, Managing Director of … Continued

นักศึกษาวิศวฯ คอมฯ แข่ง Startup Thailand League 2017 คว้า 3 รางวัล และทุนพัฒนาผลงาน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลงานแข่งขัน “Startup Thailand League 2017” โดยได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 ทีม พร้อมเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงาน จำนวนทีมละ 100,000 บาท Number of View :1070

1 2 3 4 14