Robot Design Contest 2018 : RDC 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนติดตามข่าวสารการแข่งขันการออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (11th Robot Design Contest 2018 : RDC 2018)  รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 Number of View :0

ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อฯ มช. ตัวแทนประเทศไทย คว้าที่สามแห่งเอเชีย จากการแข่งขัน IMAGINE THE FUTURE 2018

ทีมนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทย ส่งผลงาน Newtopia Future of Urban – นครแห่งอนาคตในการแข่งขันการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ Imagine the Future 2018 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วทวีปเอเชีย  Number of View :388

วิศวฯ มช. จัดพิธี รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีดีงาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เริ่มจากในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ทานขันข้าว และอุทิศบุญกุศลแด่บุคลากรผู้ล่วงลับไปแล้ว Number of View :303

ประกาศข้อมูลและข้อเท็จจริงในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศข้อมูลและข้อเท็จจริงในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :147

นศ. ป.เอก BMEC ได้รับเลือกจาก IEEE ให้ดำรงตำแหน่ง EMBS Ambassador ประสานงาน เชื่อมโยงเครือข่าย นักศึกษา นักวิจัย สายวิศวกรรมชีวการแพทย์จาก 97 ประเทศ

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชกรหญิงคณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (IEEE Engineering in Medicine and Biology Society)ในเครือ IEEE ซึ่งเป็นสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในโลก ให้ดำรงตำแหน่ง EMBS Ambassador ของสมาคมฯ​ Number of View :1200

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เจ๋ง!! คว้ารางวัลที่ 1 ในการแข่งขัน NSC 2018 และ 8 รางวัลอื่น ๆ จากผู้ร่วมประชันทั้งสิ้น 1,837 โครงการ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2018 จากผู้ส่งผลงานร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,837 โครงการ ทั้งยังได้รับรางวัล อื่น ๆ อีก 8 รางวัล Number of View :697

3rd International Engineering Design Workshop

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Muroran Institute of Technology, Akita University of Art, Gifu City Woman’s College ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 3rd International Engineering Design Workshop  ภายใต้แนวคิด “Daily life with IoT” Number of View :179

วิศวฯ มช.จับมือ Thai Obayashi เดินหน้า โครงการ Thai Obayashi-AMEICC-AOTS (HIDA) ครั้งที่ 2

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. พร้อมด้วยบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi) จัดการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญตามโครงการ Thai Obayashi-AMEICC-AOTS (HIDA) ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ที่สนใจเข้าทำงานกับบริษัทเมื่อสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561  ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ Number of View :186

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Entaneer English Camp ฟรี!!.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2560 ฟรี!!..รับจำนวนจำกัด!!!… Number of View :450

1 2 3 4 56