RDC 2017 ตัดเชือกระดับภาคเหนือแล้ว เตรียมส่ง 3 ทีมตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศที่จุฬาฯ มิ.ย.นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ   ได้สามทีมตัวแทนเพื่อแข่งต่อระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย 5-24 มิถุนายนนี้ Number of View :279

วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2017 ภาคเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (10th Robot Design Contest 2017 : RDC 2017) ในกรอบโจทย์ “รัชกาลที่ 9 กับการเกษตร: หุ่นยนต์น้อยตามรอยพระราชดำริ” ระดับภาคเหนือ Number of View :218

ลูกช้างเหล็กคว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัล จาก Entrepreneurship Education (3 Day Startup Bootcamp) ครั้งที่ 1

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัลสำคัญ จากกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) ครั้งที่ 1 : 3 Day Startup Bootcamp Number of View :320

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 24th Tri-University International Semiar and Symposium 2017

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ โครงการ The 24th Tri-University International Semiar and Symposium 2017 Number of View :137

เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2559 รับจำนวนจำกัด!!!… Number of View :1467

เชิญน.ศ. วิศวฯ มช. ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ Number of View :229

บรรยายพิเศษ”“สถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทย”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวหน้าโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำรัสพระบรมราโชวาท พระราชดำริ มาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ อาจารย์ไพศาล  จั่วทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับคนไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Number of View :280

รับสมัคร นศ.ป.ตรี ร่วมโครงการ Engineering Design Workshop 2017 @ประเทศญี่ปุ่น

Download ใบสมัคร รูปแบบ pdf:  http://eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2017/01/ใบสมัครDesign-Workshop.pdf Download ใบสมัคร รูปแบบ Word document : http://eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2017/01/ใบสมัครDesign-Workshop.pdf   สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณณัฐศรี งานบริหารงานวิจัย ฯ วิศวฯ มช. ชั้น 6 อาคาร 30 ปี โทร. 053-944176  ในวันเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 16.30 น เว้นช่วงพักเที่ยง และวันหยุดนักขัตฤกษ์) Number of View :109

1 2 3 4 13