วิศวฯ อุตสาหการ ส่ง นศ.ร่วม Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura)

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura) สืบเนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนแก่มหาวิทยาลัยมูโรรัน ประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ สำหรับนักวิจัย นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน Number of View :332

DIY Robot Project เปิดสนามวิศวฯ มช. ประลองการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ระดับ ม.ปลาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา DIY Robot Project  ครั้งที่ 1 (1st DRP) ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาตามที่กำหนด ตลอดจนฝึกการทำงาน ประสานงานกับผู้อื่นอันเป็นทักษะจำเป็นสำหรับวิศวกร Number of View :996

วิศวฯ มช. จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ตัดสินตัวแทนส่งแข่งต่อระดับประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 11 (11th Robot Design Contest 2018 : RDC 2018) ระดับภาคเหนือ เพื่อเฟ้นหาตัวแทน แข่งต่อระดับประเทศ และนานาชาติ ระหว่างวันที่ 21 –  29 พ.ค. 61 Number of View :1444

ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อฯ มช. ตัวแทนประเทศไทย คว้าที่สามแห่งเอเชีย จากการแข่งขัน IMAGINE THE FUTURE 2018

ทีมนักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประเทศไทย ส่งผลงาน Newtopia Future of Urban – นครแห่งอนาคตในการแข่งขันการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ Imagine the Future 2018 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วทวีปเอเชีย  Number of View :522

ประกาศข้อมูลและข้อเท็จจริงในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศข้อมูลและข้อเท็จจริงในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Number of View :210

3rd International Engineering Design Workshop

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Muroran Institute of Technology, Akita University of Art, Gifu City Woman’s College ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 3rd International Engineering Design Workshop  ภายใต้แนวคิด “Daily life with IoT” Number of View :241

วิศวฯ มช.จับมือ Thai Obayashi เดินหน้า โครงการ Thai Obayashi-AMEICC-AOTS (HIDA) ครั้งที่ 2

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. พร้อมด้วยบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi) จัดการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญตามโครงการ Thai Obayashi-AMEICC-AOTS (HIDA) ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ที่สนใจเข้าทำงานกับบริษัทเมื่อสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561  ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ Number of View :261

บริหารฯ-วิศวฯ มช.-ไทยพาณิชย์ ดันโครงการ Fintech เสริมการศึกษาแบบ Capstone Project สร้างบัณฑิตสายพันธุ์ใหม่สู่ตลาดแรงงาน

คณะบริหารธุรกิจ โดยภาควิชาการเงินและการธนาคาร พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB สร้างความร่วมมือโครงการต้นแบบการผลิตบัณฑิตข้ามสาขาด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ตามโครงการนำร่อง Capstone Project แก่นักศึกษาทั้งสองคณะมุ่งให้แก้ไขโจทย์ปัญหาจำลองจากสถานการณ์การทำงานจริง เน้นให้มีความพร้อม ออกสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น Number of View :913

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา วิศวฯ รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก และวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ที่ปรึกษา เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ดีเด่น/ดีมาก ประจําปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ   Number of View :392

ทีมนักศึกษาวิศวฯ และ วิทยาลัยสื่อ คว้าที่ 1 แข่ง Imagine the Future Scenario Competition พร้อมแข่งต่อที่สิงคโปร์ มี.ค. นี้

นักศึกษาทีม Shell competition จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน Imagine the Future Scenario Competition นำเสนอแบบจำลองสถานการณ์ประเทศไทยในปี 2050 Number of View :923

1 2 3 4 16