วิศวฯ ถ่ายทอดการใช้พลังงานธรรมชาติ ส่งต่อยอดเกื้อหนุนการเกษตรพื้นที่ดอยสามหมื่น

ท่ามกลางหุบเขาหนึ่งในเนื้อที่อำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสามหมื่น” ผืนแผ่นดินที่อดีต “ฝิ่น” และ “ไร่เลื่อนลอย” เป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน ปัจจุบันพืชเศรษฐกิจของคนในชุมชนเปลี่ยนไปเป็นพืชเมืองหนาวตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   Number of View :329

เปิดสมัครนักศึกษาฝึกงานของโครงการ CRDC-FC เพื่อร่วมฝึกงานด้านวิจัยและพัฒนากับ “บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด”

– รายละเอียดของบริษัท           : เป็นบริษัทผู้จัดหาเทคโนโลยีและบริการระดับชั้นนำของโลก โดยมีกลุ่มธุรกิจแบ่งออกเป็นสี่ส่วนได้แก่ กลุ่มโซลูชันแห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการของ Bosch Group ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ด้วยการพัฒนาโซลูชันต่างๆ ที่มีทั้งความทันสมัยควบคู่กับประโยชน์ใช้สอย : เว็บไซต์ www.bosch.co.th   – คุณสมบัติผู้สมัคร: : เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ –          ศึกษาในชั้นปีที่ 2 ที่สนใจหาประสบการณ์โดยมิได้ฝึกงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยตรง (สามารถสมัครได้โดยตรง) –          ศึกษาในชั้นปีที่ 3 สำหรับการฝึกงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย : สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างฝึกงานและในการทำรายงานได้ : สามารถทำโปรเจคร่วมกับทางบริษัทได้ โดยบริษัทจะให้งบในการทำโปรเจค 100% … Continued

1 2 3 4 33