เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2559 รับจำนวนจำกัด!!!… Number of View :1010

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา/ ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา จำนวน 13 โครงการ ดังนี้ 1.YCU Summer Program in Service Science 2017 ประเทศญี่ปุ่น สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยนานาชาติภายใน 28 เมษายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม  –> Click 2. The 1st UUM-CMU-USM International Student Conference (1st UCUC) ระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2560 (7 วัน) ณ Universiti … Continued

เชิญน.ศ. วิศวฯ มช. ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ Number of View :163

วิศวกรรมสถานฯเชิญร่วมโครงการอบรมการประมาณราคากลางก่อสร้างของราชการและการใช้ค่าK

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การประมาณราคากลางก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ Number of View :62

1 2 3 4 25