3rd International Engineering Design Workshop

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Muroran Institute of Technology, Akita University of Art, Gifu City Woman’s College ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 3rd International Engineering Design Workshop  ภายใต้แนวคิด “Daily life with IoT” Number of View :179

วิศวฯ มช.จับมือ Thai Obayashi เดินหน้า โครงการ Thai Obayashi-AMEICC-AOTS (HIDA) ครั้งที่ 2

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. พร้อมด้วยบริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi) จัดการบรรยายพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญตามโครงการ Thai Obayashi-AMEICC-AOTS (HIDA) ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา ที่สนใจเข้าทำงานกับบริษัทเมื่อสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561  ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ Number of View :186

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ Entaneer English Camp ฟรี!!.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2560 ฟรี!!..รับจำนวนจำกัด!!!… Number of View :450

เชิญชวนนักศึกษาวิศวฯมช.ภาคพิเศษทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาภาคพิเศษทุกชั้นปี ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกชั้นปี เข้าร่วม โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาภาคพิเศษทุกชั้นปี ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม 3 ชั้น (Slope) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Number of View :306

รับสมัคร นศ.ชั้นปีที่ 3 ร่วมโครงการ International Internship Program

  Download ใบสมัคร รูปแแบบ Word —–>>>>> http://eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2017/12/Application-Form_-Internship.doc รูปแบบ PDF —–>>>>>  http://eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2017/12/Application-Form_-Internship.pdf Number of View :605

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ Engineering design Workshop 2018

  Download ใบสมัคร รูปแแบบ Word —–>>>>> http://eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2017/12/Application-Form.doc รูปแบบ PDF —–>>>>>  http://eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2017/12/Application-Form.pdf Number of View :358

1 2 3 4 30