Robot Design Contest 2018 : RDC 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนติดตามข่าวสารการแข่งขันการออกแบบและ สร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (11th Robot Design Contest 2018 : RDC 2018)  รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2561 Number of View :0

1 2 3 4 153