ด่วน ! ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Can Tho University ประเทศเวียดนาม

เข้าร่วมระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2560 ที่มีคำสั่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะหรือสำนักงานหอพักนักศึกษา  สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Number of View :16

ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมเป็นเกียรติใน งานแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 มกราคม  2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม วิศวฯ มช. Number of View :185

ข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52

รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 52 โดยทำการรวบรวมจาก Facebook Fanpage : บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 52 Number of View :283

1 2 3 4 145