ขอความร่วมมือเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2/2559

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2560 Number of View :156

ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Engineering Design Workshop ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน The International Internship Program in ASEAN+3 โดยได้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในวันที่ 17 มกราคม 2560 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่าน การคัดเลือกจำนวน 7 ราย จะได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Number of View :1141

เชิญชวน นศ.วิศวฯ มช. ชั้นปีที่ 3 ร่วม International Internship Program in ASEAN+3 @ประเทศญี่ปุ่น

Download ใบสมัครและจดหมายรับรองฯ —>>>  http://www.eng.cmu.ac.th/site/wp-content/uploads/2016/11/ใบสมัคร.doc สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่ณัฐ (ณัฐศรี เสนาหลวง) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี 053-944176 nuttasri@eng.cmu.ac.th **ในวันทำการ เวลา 16.00 – 16.30 น. (นศ.ที่มาติดต่อโปรดแต่งกายชุดนักศึกษา)** Number of View :64

เปิดรับสมัคร!!.โปรแกรมสองปริญญา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มช. ประจำปีการศึกษา 2559

โปรแกรมสองปริญญา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ The Master of Modélisation et Simulations en Mécaniques (Modelling and simulation in mechanics) มหาวิทยาลัย Montpellier ประเทศฝรั่งเศส “โอกาสในการเรียนและการทำวิจัยทั้งในประเทศไทยและที่เมือง Montpellier ประเทศฝรั่งเศส ผ่านโปรแกรมสองปริญญาที่ร่วมมือกันระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Département de Mécanique, Faculté des Sciences, Université de Montpellier ประเทศฝรั่งเศส” Number of … Continued

Engineering Across Cultures Summer 2016

Engineering Across Cultures Summer 2016 1.       ชื่อโครงการ                        Engineering Across Cultures Summer 2016 2.      ระยะเวลาจัดโครงการ          23 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม  2559 3.   ลักษณะกิจกรรม                โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนร่วมกับนักศึกษาจาก University of Michigan จากประเทศสหรัฐอเมริกา       4. คุณสมบัติผู้สมัคร                    1.) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป                    … Continued

เปิดสมัครนักศึกษาฝึกงานของโครงการ CRDC-FC เพื่อร่วมฝึกงานด้านวิจัยและพัฒนากับ “บริษัท โรเบิร์ต บ๊อซ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด”

– รายละเอียดของบริษัท           : เป็นบริษัทผู้จัดหาเทคโนโลยีและบริการระดับชั้นนำของโลก โดยมีกลุ่มธุรกิจแบ่งออกเป็นสี่ส่วนได้แก่ กลุ่มโซลูชันแห่งการขับเคลื่อน กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค และกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและอาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการของ Bosch Group ออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต ด้วยการพัฒนาโซลูชันต่างๆ ที่มีทั้งความทันสมัยควบคู่กับประโยชน์ใช้สอย : เว็บไซต์ www.bosch.co.th   – คุณสมบัติผู้สมัคร: : เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ –          ศึกษาในชั้นปีที่ 2 ที่สนใจหาประสบการณ์โดยมิได้ฝึกงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยตรง (สามารถสมัครได้โดยตรง) –          ศึกษาในชั้นปีที่ 3 สำหรับการฝึกงานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย : สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างฝึกงานและในการทำรายงานได้ : สามารถทำโปรเจคร่วมกับทางบริษัทได้ โดยบริษัทจะให้งบในการทำโปรเจค 100% … Continued

เชิญนักศึกษาวิศวฯ มช.ร่วม Engineering Design Workshop 2016

—————————————————————————————————————————— *สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณณัฐศรี งานบริหารงานวิจัย ฯ วิศวฯ มช ชั้น 6 อาคาร 30 ปี โทร. 053-944176 หรือ 090-3219646 Number of View :38

1 2 3 4 19