สมาคมนักศึกษาเก่าวิศวฯมช.จัดการบรรยายพิเศษ “ENTANEER CMU Business Club North ครั้งที่32”

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ENTANEER CMU Business Club North ครั้งที่32”  เข้าร่วมงาน โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์” โดย คุณอาทิตย์ ลิ้มไพศาล (รหัส 23-Gear11) Number of View :122

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  (โดยวิธีรับตรง) Number of View :5108

ขอความร่วมมือเข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและประเมินอาจารย์ ประจำภาคการเรียนที่ 2/2559

ขอความร่วมมือนักศึกษา เข้าทำการประเมินกระบวนวิชาและการประเมินอาจารย์ ในระบบ CMU-SIS ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเข้าประเมินฯได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2560 Number of View :257

ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Engineering Design Workshop ประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน The International Internship Program in ASEAN+3 โดยได้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในวันที่ 17 มกราคม 2560 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่าน การคัดเลือกจำนวน 7 ราย จะได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่ Number of View :1292

1 2 3 4 19