รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ตำแหน่งบรรณารักษ์)

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) Number of View :102

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จากงบประมาณเงินรายได้ปี 2560 เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ Number of View :744

1 2 3 4 29