เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน Entaneer English Camp ประจำปีการศึกษา 2559
รับจำนวนจำกัด!!!…

– มาร่วมกันพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
– เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
– ค่าลงทะเบียน เพียง 1,000 บาท หากเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน (คืนเงินให้)
– อาหารว่างและอาหารกลางวัน ฟรี!!..
– ผู้ที่สามารถเข้าค่ายนี้ได้ มีดังนี้
    1. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกระดับชั้น  
    2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคณะ
    3. นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

**ช่วงเวลาการอบรม**
วันที่ 23 – 26 พ.ค. 2560 8:30 am to 4:00 pm
8:30 am – noon         Conversation Activities
1:00 pm – 4:00 pm  Workshop Activities

ลงทะเบียนเข้าค่าย
ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2560
ที่งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิศวฯ มช. ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร.053-944121 / 942037 ต่อ 110-112
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Number of View :1811

Comments

comments