ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :246

Comments

comments