ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนชนิดรีโมทไร้สาย ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สามารถ Download ไฟล์ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่

Number of View :126

Comments

comments