ข่าวเด่น

photo

เผยโฉมแชมป์ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ECTEAM นศ. วิศวฯ + CAMT, CMU จับมือฝ่า 11 คู่แข่งคว้าชนะเลิศมาครอง

ทีม ECTEAM นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 นายกิตติภูมิ ยิ้มยวน นางสาวปริชญา ภูประเสริฐสุข นายภาสกร แย้มงาม นายอภิชัย นันทิสิงห์ และ นายชนากร แก้วสุทธิ นักศึกษาสาขาวิชา Software- CAMT ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันสตาร์ทอัพตัวจริง ในโครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp
อ่านต่อ
photo

OASYS Research Group วิศวฯ คอมฯ มช. ใส่ใจ นศ. ผุด Lab kit delivery ให้ลงมือทำเองที่บ้าน

OASYS Research Group ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผุดไอเดีย “Worry less, smile more…. กังวลให้น้อย ยิ้มให้มาก Stay safe at home” ในช่วงที่การเรียนการสอนจำต้องเป็นระบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด ณ ขณะนี้ โดยส่งอุปกรณ์การเรียนปฏิบัติการกระบวนวิชา 261212 Logic and Digital Circuits ถึงบ้าน เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองทำแลปด้วยตัวเอง
อ่านต่อ
photo

รายการ “ซื้อเก่ง” สัมภาษณ์อาจารย์ยศธนา เรื่องการซื้อเครื่องกรองอากาศ

รายการ “ซื้อเก่ง” ของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศธนา คุณาธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (สวพ.: ERDI-CMU) ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น.
อ่านต่อ
photo

นักศึกษาเก่าวิศวฯ พร้อมใจ สนับสนุนเครื่องมือสู้ภัยโควิด-19 ให้ รพ. สวนดอก

ตัวแทนมูลนิธิและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ฒนาระบบรางด้านต่าง ๆ
อ่านต่อ

ข่าวสาร

15-09-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง S4190040 สังกัดงานบริการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

14-09-2021

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

13-09-2021

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ นื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

13-09-2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี)

13-09-2021

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

13-09-2021

ขอแสดงความยินดีกับ ASSOCIATE PROFESSOR DR.KENNETH JOHN COSH เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

10-09-2021

เผยโฉมแชมป์ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ECTEAM นศ. วิศวฯ + CAMT, CMU จับมือฝ่า 11 คู่แข่งคว้าชนะเลิศมาครอง

08-09-2021

เชิญร่วม ชม เชียร์ และส่งกำลังใจให้ นศ. วิศวฯ มช. ตัวแทนมหาวิทยาลัย แข่งขัน True 5G Temi Robot Bootcamp รอบชิงชนะเลิศ

ข่าวสารทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี)

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ASSOCIATE PROFESSOR DR.KENNETH JOHN COSH
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th