ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ มช. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัลนำเสนอบทความความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) ในงาน ECTI – 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านางสาว วริศรา มะโนคำ ที่ได้รับรางวัลนำเสนอบทความความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) จากการนำเสนอผลงานเรื่อง Balancing Dual DC Voltage Control in Quasi Single-Stage Converter for Low-Voltage Energy Storage System Grid-Connected
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมภาควิชา หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา ต้อนรับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ผสานความร่วมมือ บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนาม MOU ส่ง นศ. เข้าฝึกงาน พร้อมหารือความร่วมมือในอนาคต

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ตลอดจนผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาร่วมให้การต้อนรับ ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการบริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวาลเลอรอง ฟิลลิป มารี เดอ วีนเนอราล และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

ทีมนักวิจัยวิศวฯ มช. ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน European Conference on Renewable Energy System (ECRES 2023) ณ ประเทศลัตเวีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมทั้งทีมนักวิจัย ผศ.ดร.ยุทธนา โมนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.พนา สุทธกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ หน่วยวิจัย Energy Engineering Technology Research Center
อ่านต่อ

ข่าวสาร

09-06-2023

วิศวฯ มช. เตรียมพร้อมต้อนรับช้างเหล็กเชือกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

08-06-2023

วิศวฯ มช. เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

07-06-2023

นศ.เก่า วิศวฯ มช. รุ่น 21 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อใช้ประโยชน์ในอาคาร Entaneer Synergy for Innovation and Entrepreneurship (E-SIE) Hub

02-06-2023

วิศวฯ มช. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ Gear Award ประจำปี 2022 แก่นักวิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในปี พ.ศ.2564 – 2565 และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนดีเยี่ยม ในปี พ.ศ.2565

02-06-2023

วิศวฯ มช. ทำบุญครบรอบ 53 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

26-05-2023

วิศวฯ มช. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับรางวัลนำเสนอบทความความยอดเยี่ยม (Best Paper Award) ในงาน ECTI – 2023

26-05-2023

นักวิจัยวิศวฯ มช. ร่วมหารือความร่วมมือกับทีมผู้บริหารและนักวิจัยจาก Tohoku University & Iwate University ในงาน ISPFB 2023

25-05-2023

วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จาก IGC & Unity Student Rep. และโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด เข้าฟังบรรยายแนะนำหลักสูตร ภาควิชา พร้อมหารือความร่วมมือในอนาคต

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา สุทธกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th