ข่าวเด่น

photo

หายไปกว่า 2 ปี ... พี่กลับมาแล้ว!! วิศวฯ แรงดีไม่มีตก ยกพลร่วม 2 พันชีวิตขึ้นดอย ถักร้อยประเพณีดีงาม

นักศึกษาปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนักศึกษาเก่า(พี่นายช่าง) และคณาจารย์ รวมกว่า 2,000 คน ร่วมงาน “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” หรือ “ประเพณีรับน้องขึ้นดอย” ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับหน้าที่แบกเสลี่ยงช้างแก้วออกจากประตูหลักหน้ามหาวิทยาลัยฯ เมื่อเวลา 04.00 น. จากนั้นตามด้วยขบวนของนักศึกษาปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยพี่นายช่าง
อ่านต่อ
photo

อ.วิศวฯ มช. ร่วมประชุมรายงานศึกษาศักยภาพ CCS ในเหมืองแม่เมาะ เดินหน้านโยบายมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญด้านการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ในโครงสร้างธรณีวิทยา และหัวหน้าโครงการวิจัยศักยภาพของชั้นหินในเหมืองแม่เมาะสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ร่วมประชุมเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มุ่งผลักดันแม่เมาะนำร่องสู่เมืองอัจฉริยะคาร์บอนเป็นศูนย์
อ่านต่อ
photo

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การบรรยายพิเศษเรื่อง `` การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ``

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขานุการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ผนึกกำลังลาเซล คอร์ปอร์เรชั่น ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนวิศวฯ เหมืองแร่ พัฒนาคนสนองงานบริษัท และรับ นศ.ฝึกงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ลาเซล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด บริษัทเอกชนผู้ค้าแร่โลหะหายาก (Rare Earth Metal) ที่มีเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียนและแคนาดา ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ครบวงจร
อ่านต่อ

ข่าวสาร

05-12-2022

วิศวฯ มช. จัดพิธีวิษณุสักการะ ประเพณีของวิศวกรผู้สร้าง 

03-12-2022

ชมรมผู้อาวุโสวิศวฯ มช. รวมพลังคณะฯ และชมรมส่งเสริมกีฬาคนพิการ ชม. จัดแข่งเปตองการกุศล

02-12-2022

ทีม FoodPrompt แรงสุด ฉุดไม่อยู่ แพลตฟอร์มโภชนบำบัดผู้สูงอายุ คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

02-12-2022

โอ้โห…ปิ่นโตไฮเทค!! เครื่องสแกนอาหารแบบชาญฉลาด คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ 2566 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

02-12-2022

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  ตำแหน่งเลขที่ EP190030 , EP190031 , และEP190046 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

01-12-2022

วิศวฯ มช. ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

01-12-2022

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190020 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

01-12-2022

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190019 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสิทธิ์ ตียพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา โมนะ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน)

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

 

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th