ข่าวเด่น

photo

มช. X โยโกกาวา ผนึกกำลังวิจัย + พัฒนาเทคโนโลยีคูณสอง วิศวฯ รับบทหลักร่วมดำเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตอัตโนมัติ การแพทย์ขั้นสูง และ EV

งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันส่งเสริม เพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย ตลอดจนพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการวัดและควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง รวมถึงระบบยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่
อ่านต่อ
photo

Cmu Racing Team F16 เฟี้ยวจัด!! นักซิ่ง ENTANEER ลงสนามแข่ง TSAE Auto Challenge ครอง 5 รางวัลหลังประลองคู่แข่ง 19 ทีม

นักศึกษาชมรมยานยนต์เพื่อการแข่งขัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล Cmu Racing Team F16 คว้า 5 รางวัลจาการแข่งขันรถสูตรระดับอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย TSAE Auto Challenge 2012-2013 ชิงถ้วยพระราชทานจากมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วมเป็นหนึ่งใน 7 มหาวิทยาลัย สานกำลัง ก่อความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ลงนาม MOU ข้อตกลง ALA

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ASEAN Logistics Academic Network (ALA) ระดับมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ
photo

เดินหน้าอัปเกรดพร้อมผลักดันยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม วิศวฯ จัดบรรยายแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัยของ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ภายใต้การกำกับของรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ จัดการบรรยายแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่คณาจารย์ และนักวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
อ่านต่อ

ข่าวสาร

16-03-2023

CCS Frontier Research Group วิศวฯ มช. เยือน วิศวฯ Universitas Islam Riau อินโดนีเซีย นำเสนองานวิจัย หารือทํา MOU เอื้อผลแก่อุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศ

14-03-2023

อาจารย์ วิศวฯ เหมืองแร่ฯ หัวหน้ากลุ่ม CCS Frontier Research ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 สานโครงการปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

14-03-2023

ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิศวฯ มช. จับมืออินโนเว็ค เอเซีย ก่อความร่วมมือระหว่างนักวิจัย วิศวฯ มช. + ภาคอุตสาหกรรมเขต EEC สร้างโอกาส ช่องทางให้คำปรึกษาทางอุตสาหกรรม ใน 3 จังหวัดนำร่อง ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

09-03-2023

เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส พบวิศวฯ มช. เดินหน้าตาม MOU ร่วมพัฒนาเผยแพร่ City Digital Data Platform

07-03-2023

มช. X โยโกกาวา ผนึกกำลังวิจัย + พัฒนาเทคโนโลยีคูณสอง วิศวฯ รับบทหลักร่วมดำเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตอัตโนมัติ การแพทย์ขั้นสูง และ EV

07-03-2023

วิศวฯ จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องระเบียบ มช.

03-03-2023

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ EP190033 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

02-03-2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ EP190046 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา สุทธกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์ วีรประพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสิทธิ์ ตียพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th