ข่าวเด่น

photo

รศ.ดร. ธีวรา สุวรรณ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณานามค่าย ณ กองพลทหารราบที่ 7

พลตรีชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณานามค่าย โดยมีราชบัณฑิตจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณานามค่าย
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan Normal University

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Yunnan Normal University นำโดย Professor Li Hong รองอธิการบดี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย
อ่านต่อ
photo

Welcome ISER 2023 Committees 18th International Symposium on Experimental Robotics

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาต่างๆและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Oussama Khatib, Department of Computer Science. Director of Stanford Robotics Lab, Stanford University School of Engineering และ Prof.Marcelo H. Ang Jr., Department of Mechanical Engineering Ag Director, Advanced Robotics Centre, National University of Singapore
อ่านต่อ
photo

เปิดตัวหนังสือนครเชียงตุง

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดตัวหนังสือนครเชียงตุง ฉบับพิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 3 เรียบเรียงโดยอาจารย์ไพศาล จั่วทอง ในงาน CMU Book Fair วันที่ 26 พย. 2566
อ่านต่อ

ข่าวสาร

01-12-2023

ENG CMU X REAL BPM Company Limited X Altair Engineering มุ่งหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน

01-12-2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา  นาคเขียว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

01-12-2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ  บุญมี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (วิศวกรรมอุตสาหการ 1109 อนุสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 110902)

01-12-2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

01-12-2023

รศ.ดร. ธีวรา สุวรรณ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณานามค่าย ณ กองพลทหารราบที่ 7

30-11-2023

Welcome ISER 2023 Committees 18th International Symposium on Experimental Robotics

30-11-2023

วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan Normal University

29-11-2023

วิศวฯ มช. เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2566

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา นาคเขียว
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th