ข่าวเด่น

photo

4 คณะของ มช. วิศวฯ – วิทยาศาสตร์ – บริหารฯ – วิจิตรศิลป์ ร่วมพิธีลงนาม และเจรจา ดันหลักสูตรร่วม 3+2 Fast Track Program พร้อม Traditional Program กับ MCUT

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการ ChiangMai International Engineering School ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมต้อนรับและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเจรจาความร่วมมือกับ Ming Chi University of Technology (MCUT), Taiwan ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าเยี่ยมคำนับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือในเชิงวิชาการและการให้บริการทางวิชาการกับสังคมในเชิงจิตรอาสา ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. จัดแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ NSC 2023 เวทีประลองฝีมือเขียนโปรแกรม ระดับภาคเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 25: The 25th National Software Contest: NSC 2023 การแข่งขันเกิดขึ้นสืบเนื่องจากภาควิชาฯ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ให้เป็นศูนย์ประสานงานโครงการแข่งขันฯ พร้อมจัดงานระดับภาคเหนือ เพื่อเป็นเวทีแก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาผู้สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานของตนประลองทักษะกับผู้เข้าร่วมจากสถาบันต่างๆ
อ่านต่อ
photo

อาจารย์ วิศวฯ เหมืองแร่ฯ หัวหน้ากลุ่ม CCS Frontier Research ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 สานโครงการปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม และหัวหน้ากลุ่มวิจัย CCS Frontier Research คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 ภายใต้โครงการ ปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์: การควบคุมของเคมีของไหล พิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29
อ่านต่อ

ข่าวสาร

24-03-2023

4 คณะของ มช. วิศวฯ – วิทยาศาสตร์ – บริหารฯ – วิจิตรศิลป์ ร่วมพิธีลงนาม และเจรจา ดันหลักสูตรร่วม 3+2 Fast Track Program พร้อม Traditional Program กับ MCUT

24-03-2023

วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. จัดแข่งพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ NSC 2023  เวทีประลองฝีมือเขียนโปรแกรม ระดับภาคเหนือ

22-03-2023

ผศ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าเยี่ยมคำนับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

22-03-2023

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190020 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

21-03-2023

วิศวฯ มช. + สป.อว. จัดอบรมยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เตรียมวิศวฯ 32 หลักสูตร จาก 15 สถาบัน ผลักดันสู่การรับรองจาก ABET

21-03-2023

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

16-03-2023

CCS Frontier Research Group วิศวฯ มช. เยือน วิศวฯ Universitas Islam Riau อินโดนีเซีย นำเสนองานวิจัย หารือทํา MOU เอื้อผลแก่อุตสาหกรรมสํารวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศ

14-03-2023

อาจารย์ วิศวฯ เหมืองแร่ฯ หัวหน้ากลุ่ม CCS Frontier Research ได้รับทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 สานโครงการปรับปรุงการแทนที่ของไหลสำหรับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา สุทธกูล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์ วีรประพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

 

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th