ร่วมฉลองครบ 60 ปีมช. บ้านช้างเหล็กจัดการแข่งขันกีฬา “อ่างแก้วเกมส์(กอล์ฟ) 2024”

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024” นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์                 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานจัดงาน โดยจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2567  ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์ อำเภอสันกำแพง และ สนามกอล์ฟนอร์ทฮิลล์ อำเภอหางดง มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 50 สถาบัน รวมกว่า 500 คน เพื่อเป็นการร่วมฉลองวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี “น้องดอกสัก” เป็นสัญลักษณ์นำโชค

            ผลการแข่งขันในปีนี้ อันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 5 เหรียญทอง (รวม Senior 1 เหรียญ) 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน (รวม Senior 1 เหรียญ) และ 1 เหรียญทองแดง อันดับ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน (รวม Senior 1 เหรียญ) และ 4 เหรียญทองแดง โดยมีการมอบรางวัลพร้อมส่งมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไปให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปด้วยความชื่นมื่น มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬา ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ทัพนักกีฬาตลอดการแข่งขัน