ผู้ที่จะได้รับบริการ
บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิธีการใช้งาน
1.ทำการ Download ซอฟท์แวร์ FortiClient ที่เว็บไซต์ http://forticlient.com/
2.เลือกซอฟท์แวร์ตาม OS ที่ท่านใช้งานอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ทำการติดตั้งซอฟท์แวร์จนแล้วเสร็จ

4.ทำการเปิดซอฟท์แวร์ fortiClient และไปยังแท็ป Remote Access

 

 

 

 

 

 

 

5.ทำการ Configure VPN  ใส่ค่าตามนี้ แล้วกดปุ่ม OK

–  Connection Name  : ชื่อการเชื่อมต่อ
–  Type                            : IPsec VPN
–  Romote Gateway   :  f.eng.cmu.ac.th
–  Authentication       :  Pre-Shared Key
–  Pre-Shared Key      :  123456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เมื่อทำการสร้าง Configure VPN แล้วให้ใส่ – Username – Password แล้วทำการ Connect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เมื่อทำการ Connect แล้วจะแสดงดังภาพ

 

 

 

 

 

 

8.เมื่อต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN