ข่าวเด่น

photo

ไปให้สุด…ฉุดตำแหน่งรองแชมป์ ลูกช้างเหล็กโยธาลงสนามประชันงานงานก่อสร้างแบบเป๊ะปัง ใน AP OPEN HOUSE (CONTEST) 2022: BIM EMPOWER CIVIL

นายสุทธญาณ์ ปกป้อง และนายจีรเดช โชติกะ นักศึกษาระดับปริญาตรีภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทีม Hor 6 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าแข่งขันการจำลองงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานอสังหาริมทรัพย์ AP OPEN HOUSE (CONTEST) 2022 ในโปรแกรม BIM EMPOWER CIVIL คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
อ่านต่อ
photo

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์: CMU e-Document ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สนับสนุนการปรับระบบเอกสารโดยนำระบบ CMU e-Document มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ข้อ 5 (การปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง) : พัฒนาสำนักงานสู่ระบบดิจิทัล (Digitally Front Office)
อ่านต่อ
photo

18 เดือน ขับเคลื่อน วิศวฯ มช. คณบดีแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บรรลุเป้าหมายแล้วหลายประเด็น

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร แถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ 18 เดือน ภายใต้แนวคิดการบริหารงานหลัก คือ ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิศวกรรม: Foster Engineering Excellence โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมสามชั้น
อ่านต่อ
photo

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมคำนับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รองศาสตาจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคำนับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
อ่านต่อ
photo

ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ รับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส ในงาน Thailand Research Expo 2022

ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมพลังงาน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน Thailand Research Expo 2022 เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส วช. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2563 พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ่านต่อ
photo

เสนอความล้ำสมัย ใช้ตอบโจทย์ให้สังคม วิศวฯ มช. นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ จัดแสดงใน CMU High Impact Research & Innovation Expo

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม และงานวิจัยใน มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565: CMU High Impact Research & Innovation Expo ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ

ข่าวสาร

11-08-2022

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)

11-08-2022

วิศวฯ เหมืองแร่ฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Hokkaido University และ อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10-08-2022

ไปให้สุด…ฉุดตำแหน่งรองแชมป์ ลูกช้างเหล็กโยธาลงสนามประชันงานงานก่อสร้างแบบเป๊ะปัง ใน AP OPEN HOUSE (CONTEST) 2022: BIM EMPOWER CIVIL

10-08-2022

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190026 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

09-08-2022

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมคำนับ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

09-08-2022

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์: CMU e-Document ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

08-08-2022

วิศวฯ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนาม MOU วิจัย พัฒนา ผลิตสารสกัดกัญชงคุณภาพสูง เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ระหว่าง มช.กับ บ.ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

05-08-2022

TESA + มอ. นำศาสตร์สมองกลฝังตัว หารือความร่วมมือกับวิศวฯ มช. ปั้นบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม สร้างโอกาสแก่ไทย

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ)
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง เทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th