ข่าวเด่น

photo

FoodPrompt มช. ผนึกพลัง คว้ารางวัลชนะเลิศ Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับภาคเหนือ

FoodPrompt แพลตฟอร์มชาญฉลาดสำหรับการให้โภชนบำบัดและการผลิตอาหารแบบเฉพาะเจาะจง บูรณาการโภชนศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของผู้สูงอายุในโรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักโภชนาการ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.: STeP เป็นที่ปรึกษาใหญ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในเวทีแข่งขัน Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับภาคเหนือ จากผู้ร่วมแข่งขัน 21 ทีม 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ พร้อมแข่งขันระดับประเทศต่อไป
อ่านต่อ
photo

ชาววิศวฯ มช. รวมแรงใจ ใส่แรงกาย ร่วมงานจิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม “มช. จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. – 16.00 น. โดยรับผิดชอบทาสีรั้ว มช. บริเวณทิศใต้ติดคันคลองชลประทาน ตั้งแต่ประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยไปจนถึงสี่แยกตลาดต้นพยอม
อ่านต่อ
photo

สโมฯ นศ.วิศวฯ มช. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 แสดงความกตัญญูต่อผู้ประสิทธิ์ศาสตร์วิชา

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ศาสตร์ความรู้ อีกทั้งอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานในพิธีและให้โอวาท
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. รับใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE)

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ในงาน ROBOTICS & AUTOMATION SYMPOSIUM 2022 “
อ่านต่อ

ข่าวสาร

01-07-2022

FoodPrompt มช. ผนึกพลัง คว้ารางวัลชนะเลิศ Youth in Charge, APEC REGIONAL YOUTH SYMPOSIUM ระดับภาคเหนือ

30-06-2022

วิศวฯ มช. ร่วมประชุมผู้บริหารพบผู้นำ นศ. ครั้งที่ 2 ปี กศ.2565 วิศวฯ มช. ร่วมประชุมผู้บริหารพบผู้นำ นศ. ครั้งที่ 2 ปี กศ.2565

30-06-2022

สโมฯ นศ.วิศวฯ มช. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 แสดงความกตัญญูต่อผู้ประสิทธิ์ศาสตร์วิชา

30-06-2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเทียบตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

30-06-2022

คณบดีวิศวฯ มช. ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี กศ.2565

29-06-2022

วิศวฯ ผลักดันคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ เดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

25-06-2022

ชาววิศวฯ มช. รวมแรงใจ ใส่แรงกาย ร่วมงานจิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24-06-2022

วิศวฯ มช. รับใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE)

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง เทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิโรตม์ คุณกิตติ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th