วิศวฯ มช. ต้อนรับคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีอินเดียในการหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมกับผู้แทนจากภาควิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร ตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ รินชุมภู และตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ ดร.วิศรุต อัจฉริยวิริยะ ให้การต้อนรับ Dr.Amit Prashant, Dean of Research and Development และ BIS Standardization Chair Professor จาก Indian Institute of Technology Gandhinagar (IIT Gandhinagar) และ Dr.Ashish Garg, Head of Kotak School of Sustainability และ Professor & Head of Department of Sustainable Energy Engineering จาก Indian Institute of Technology Kanpur (IIT Kanpur) ประเทศอินเดีย ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าพบผู้บริหาร ตลอดจนหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี