ข่าวเด่น

photo

มช. ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่าง มหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ 5 สถาบันการศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุน การดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งหกฝ่ายจะให้ความร่วมมือกันในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน
อ่านต่อ
photo

แรงดีไม่มีตก 6 อาจารย์ วิศวฯ มช. รับทุนวิจัย FF’65 กว่า 11 ล้าน

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ท่าน ได้รับทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมมูลค่าทุนกว่า 11 ล้านบาท จากจำนวนผู้เสนอขอรับทุนกว่า 117 โครงการ
อ่านต่อ
photo

ปฏิทิน TCAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1-3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของเรา เข้าไปดูรายละเอียดปฏิทิน TCAS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1-3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 กันได้เลย..
อ่านต่อ
photo

ปัง! ไม่หยุด วิศวฯ มช. รับทุนวิจัยหญ้าพลังงาน 5 ล้านบาท จาก กฟผ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) “โครงการศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้า 4190 ระดับต้นแบบ ด้วยถังปฏิกรณ์แบบกวนสมบูรณ์” โดยได้รับงบประมาณดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 5 ล้านบาท
อ่านต่อ

ข่าวสาร

03-12-2021

มช. ร่วมลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่าง มหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่ง กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

03-12-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

30-11-2021

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ(เงินรายได้ส่วนงาน)สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

29-11-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

29-11-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP190017 สังกัดงานบริการการศึกษา

25-11-2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเลขที่ EP190018 สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

24-11-2021

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ (อัตราเชิงยุทธศาสตร์ มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี) ตำแหน่งเลขที่ EP190009 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

23-11-2021

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการองค์กร” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์วงกต  วงศ์อภัย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมพลังงาน)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี)

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th