ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ ผสานความร่วมมือกับซอยล์เทสติ้งสยามพัฒนาการศึกษา วิจัย ทดสอบวิศวกรรมระบบรางรถไฟขั้นสูง เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัท ซอยล์เทสติ้งสยาม จํากัด พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาค้นคว้างานวิจัย และทดสอบด้านวิศวกรรมโยธาอันเกี่ยวข้องกับทางรถไฟ เน้นงานฐานรากรางรถไฟให้ก้าวล้ำทันสมัย นำไปสู่การส่งเสริมปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง มช. อันมีรองศาสตรจารย์ ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นแกนหลักรองรับกิจกรรมความร่วมมือ ทั้งเป็นกลไกผลักดันการดำเนินกิจกรรมตามความร่วมมือ ซึ่งพิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
อ่านต่อ
photo

มือเอกวิศวฯ เครื่องกล มช. ผุดเครื่องเตือนภัยฝุ่นขนาดเล็กอัจฉริยะ ร่วมบริหาร จัดการ ป้องกันภัยหมอกควันในภาคเหนือตอนบน

ณ ปัจจุบัน ปัญหาหมอกควัน ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในวงกว้าง หลายคนอาจไม่เคยรับทราบ และเข้าใจว่ามลภาวะข้างต้นนั้นสามารถสะสมในร่างกาย และค่อย ๆ ทำลายสุขภาพของมนุษย์ให้แย่ลงได้เสมอ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งภูมิภาค เล็งเห็นถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาข้างต้นอย่างลึกซึ้ง จึงดำเนินโครงการ “การบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในชุมชนภาคเหนือตอนบนด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเตือนภัยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กอัจฉริยะ”
อ่านต่อ
photo

จับมือพร้อมเดินหน้าเสริมศักยภาพให้วิชาการและวิชาชีพแข็งแกร่ง วิศวฯ มช. + ENSE ร่วมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ จับมือบริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด (ENSE : ENERGY NAKORNPING CO.,LTD.) ร่วมกันบูรณาการงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เสริมศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมประยุกต์ใช้กับการให้บริการวิชาการทางวิศวกรรม (Consulting service) เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ฝึกทักษะการทำงานด้านวิศวกรรมจากการดำเนินงานจริง ก่อเกิดความเชี่ยวชาญในการควบคุมงาน เเละออกเเบบงานวิศวกรรม
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ข้ามเส้นแบ่งโลกจริงกับโลกเสมือน เขย่าสะเทือน GEN. Z ด้วย ENTANEER CMU Metaverse Contest อยู่กับโลกจริงขนานไปกับในฝัน

“เทคโนโลยี” (IT) คือ ความท้าทายประการหนึ่ง ทำให้เราไม่สามารถหยุดนิ่งแล้วเพิกเฉยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของโลกใบนี้ IT สามารถย่อโลกทั้งใบให้อยู่เพียงปลายนิ้ว อำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ และกลับกลายเป็นโอกาส หรือภารกิจชวนให้มนุษย์สนใจใฝ่รู้ เปิดตาดู เปิดหูฟัง คิดค้นเรื่องราวใหม่ จนลงมือทำอย่างเมามันไม่ว่าสิ่งนั้นตอบโจทย์งานวิจัย วิชาการ ปัญหาชุมชนหรือไม่ ขณะเดียวกัน “Metaverse” เป็นผลพวงใหม่ของ IT ที่ถูกนำไปใช้ในทุกวงการ ซึ่งล้วนสร้างแพลตฟอร์มต่างกันไป แต่มี “ธง” หลักปักจุดเดียวกัน คือ เชื่อมต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ยากในโลกจริงให้เกิดขึ้นโลกในเสมือน ตอบสนองความต้องการของคนเจนเนอเรชั่นปัจจุบัน
อ่านต่อ

ข่าวสาร

23-05-2022

วิศวฯ มช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาปัตย์ฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ก่อประโยชน์ ประยุกต์ ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ

19-05-2022

วิศวฯ ผสานความร่วมมือกับซอยล์เทสติ้งสยามพัฒนาการศึกษา วิจัย ทดสอบวิศวกรรมระบบรางรถไฟขั้นสูง เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

19-05-2022

มือเอกวิศวฯ เครื่องกล มช. ผุดเครื่องเตือนภัยฝุ่นขนาดเล็กอัจฉริยะ ร่วมบริหาร จัดการป้องกันภัยหมอกควันในภาคเหนือตอนบน

17-05-2022

จับมือพร้อมเดินหน้าเสริมศักยภาพให้วิชาการและวิชาชีพแข็งแกร่ง วิศวฯ มช. + ENSE ร่วมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

11-05-2022

วิศวฯ มช. ข้ามเส้นแบ่งโลกจริงกับโลกเสมือน เขย่าสะเทือน GEN. Z ด้วย ENTANEER CMU Metaverse Contest อยู่กับโลกจริงขนานไปกับในฝัน

09-05-2022

วิศวฯ เปิด workshop การสร้าง Metaverse

06-05-2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP 190016 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

27-04-2022

วิศวฯ มช. สืบต่อประเพณีปีใหม่เมือง จัดงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2565

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิโรตม์ คุณกิตติ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th