ข่าวเด่น

photo

ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ รับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส ในงาน Thailand Research Expo 2022

ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมพลังงาน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน Thailand Research Expo 2022 เพื่อรับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส วช. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปี 2563 พร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ่านต่อ
photo

เสนอความล้ำสมัย ใช้ตอบโจทย์ให้สังคม วิศวฯ มช. นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ จัดแสดงใน CMU High Impact Research & Innovation Expo

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม และงานวิจัยใน มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565: CMU High Impact Research & Innovation Expo ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

ผบห.วิศวฯ มช. เตรียมยกระดับศาสตร์นายช่างไปพร้อมสภาคณบดีคณะวิศวะ สร้างมุมมองใหม่ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ไทย-สิงคโปร์

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเดินทางพร้อมสมาคมและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.) มุ่งยกระดับและพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของไทยสู่มาตรฐานโลก ด้วยการนำทีมของประธาน สควท. สมัยที่ 44 ร่วมมือกับสองมหาวิทยาลัยชื่อดังของสิงคโปร์
อ่านต่อ
photo

18 เดือน ขับเคลื่อน วิศวฯ มช. คณบดีแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บรรลุเป้าหมายแล้วหลายประเด็น

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร แถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ 18 เดือน ภายใต้แนวคิดการบริหารงานหลัก คือ ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิศวกรรม: Foster Engineering Excellence โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมสามชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เวลา 13.30 น.
อ่านต่อ
photo

รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ปี 6 เดือน ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565)

รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 1 ปี 6 เดือน ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร
อ่านต่อ
photo

ผู้นำวิศวฯ มช. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และให้คำมั่นในการทำงานเพื่อประเทศชาติ
อ่านต่อ

ข่าวสาร

05-08-2022

TESA + มอ. นำศาสตร์สมองกลฝังตัว หารือความร่วมมือกับวิศวฯ มช. ปั้นบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม สร้างโอกาสแก่ไทย

02-08-2022

ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ รับพระราชทานโล่เกียรติยศเมธีวิจัยอาวุโส ในงาน Thailand Research Expo 2022

01-08-2022

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190030-31 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

28-07-2022

18 เดือน ขับเคลื่อน วิศวฯ มช. คณบดีแถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บรรลุเป้าหมายแล้วหลายประเด็น

27-07-2022

ผู้นำวิศวฯ มช. ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

26-07-2022

มุ่งสู่ตลาดทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เสริมสมรรถนะตอบโจทย์โลกพลิกผัน วิศวฯ มช. ร่วมเปิดตัวโครงการ Skills4Life: The Missing Piece ฟูมฟักทักษะ Soft Skills โดย CMU Lifelong

26-07-2022

ผบห.วิศวฯ มช. เปิดอบรมการตรวจวัด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานภายใน มช.

25-07-2022

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ วิศวฯ มช. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการแทน ผบห. มช.

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง เทียบตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อนุสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิโรตม์ คุณกิตติ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th