ข่าวเด่น

photo

ชาววิศวฯ มช. รวมแรงใจ ใส่แรงกาย ร่วมงานจิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม “มช. จิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. – 16.00 น. โดยรับผิดชอบทาสีรั้ว มช. บริเวณทิศใต้ติดคันคลองชลประทาน ตั้งแต่ประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยไปจนถึงสี่แยกตลาดต้นพยอม
อ่านต่อ
photo

ก้าวไกลวิจัยร่วม พร้อมแลกเปลี่ยน นศ. และนักวิจัย วิศวฯ มช. ลงนาม MOU กับสองมหาวิทยาลัยชั้นนำ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระดับ Faculty level เพื่อทำงานวิจัยร่วม ตลอดจนแลกเปลี่ยนนักศึกษา และนักวิจัยกับสองมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป ได้แก่ Technical University of Kosice, Faculty of Manufacturing Technologies ประเทศสโลวาเกีย และMontanuniversitat Leoben ประเทศออสเตรีย ณ Free University of Bozen- Bolzano ประเทศอิตาลี
อ่านต่อ
photo

ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีควอนตัม วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. จัดสัมมนา Towards diabatic quantum annealing with superconducting flux qubits

ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีควอนตัม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาหัวข้อ Towards diabatic quantum annealing with superconducting flux qubits ผ่านช่องทาง ZOOM ส่งสัญญาณจากห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 40 ปี วิศวฯ วิทยากร คือ คุณณัฐมาศ ทับศรีนวล จาก The Centre for Doctoral Training in Delivering Quantum Technologies แห่ง University College London
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. รับใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE)

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) ในงาน ROBOTICS & AUTOMATION SYMPOSIUM 2022 “
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ร่วม Final meeting Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment – SME 4.0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ พร้อมคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุม Final meeting Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment – SME 4.0
อ่านต่อ

ข่าวสาร

25-06-2022

ชาววิศวฯ มช. รวมแรงใจ ใส่แรงกาย ร่วมงานจิตอาสา พัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24-06-2022

วิศวฯ มช. รับใบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE)

22-06-2022

บ้านช้างเหล็กเปิดต้อนรับคณะนักเรียนสารสาสน์ฯ เชียงใหม่ เรียนรู้โลกมหาวิทยาลัยผ่านประสบการณ์จริง

21-06-2022

ก้าวไกลวิจัยร่วม พร้อมแลกเปลี่ยน นศ. และนักวิจัย วิศวฯ มช. ลงนาม MOU กับสองมหาวิทยาลัยชั้นนำ

21-06-2022

วิศวฯ มช. ร่วม Final meeting Industry 4.0 for SMEs – Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment – SME 4.0

17-06-2022

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Engineering International School ผู้บริหาร คณาจารย์วิศวฯ แท็กทีมสร้างความเข้าใจก่อนเข้าเรียนจริง

17-06-2022

ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีควอนตัม วิศวฯ คอมพิวเตอร์ มช. จัดสัมมนา Towards diabatic quantum annealing with superconducting flux qubits

17-06-2022

ผู้บริหารวิศวฯ มช. ร่วมงานทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ สืบสานด้านศาสนาประเพณีล้านนา

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเดช มโนสร้อย
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิโรตม์ คุณกิตติ
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)

 

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผรองศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

 

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th