“ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและจัดเก็บรักษาตาม พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565”