กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 ณ ฌาปนสถานวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

]]>