วิศวฯ ร่วมพิธีเปิดห้องพลาสมา-ไบโอ

วิศวฯ ร่วมพิธีเปิดห้องพลาสมา-ไบโอ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง คณบดีพร้อมตัวแทนคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมพลาสมา – ไบโอ และพลังงานสะอาด ( ThEP-CAPST Joint Laboratory for Plasma – Bio & Green Energy)  อันเป็นความสำเร็จจากบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กับ Center for Advanced Plasma Surface Technology (CAPST), Sungkyunkwan University ประเทศเกาหลีใต้  งานดังกล่าวเกิดขึ้น ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม2555 [caption id="attachment_1012" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ ร่วมพิธีเปิดห้องพลาสมา-ไบโอ"]วิศวฯ ร่วมพิธีเปิดห้องพลาสมา-ไบโอ [/caption]]]>