เชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงาน “พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส” ประจำปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

กำหนดการพิธีดำหัวคณาจารย์ และผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์

เวลา 07.30 น. พระสงฆ์เดินทางมาถึงคณะฯ (ใต้ตึกสำรวจ) เวลา 07.50 น. ตั้งแถวตักบาตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 30 ปี พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เวลา 08.00 น. เริ่มตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เดินผ่านใต้สะพานแดง เวลา 08.30 น. พระสงฆ์แสดงธรรม ให้พรเนื่องในวันป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ณ อาคารเครื่องกล 4 เวลา 09.00 น. ถวายภัตราหารเช้า เวลา 09.30 น. กิจกรรมพิธีดำหัวอาจารย์ และผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

– ตั้งขบวนแห่เครื่องคารวะ เครื่องสุมาดำหัว – รับชมการแสดงจากบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ – เริ่มพิธีดำหัว โดยนำขมิ้น – ส้มป่อย คารวะดำหัวเพื่อขอขมา และขอพรจากผู้อาวุโส (แบบพื้นเมือง) – ผู้แทนผู้อาวุโส กล่าวคำให้พร

เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เวลา 12.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมช่วงเช้า เวลา 12.45 น. บุลากรที่ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยฯ พร้อมกันที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.00 น. ออกเดินทางจากคณะฯ ร่วมงานมหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว เวลา 15.30 น เสร็จพิธี การแต่งกาย มหาวิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือแต่งกายชุดพื้นเมือง ชาย : ใส่เสื้อม่อฮ่อม กางเกงสีสุภาพ หญิง : ใส่เสื้อพื้นเมืองสีฟ้า ผ้าถุง [caption id="attachment_10242" align="aligncenter" width="688" caption="เชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘"]เชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘[/caption]]]>