คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มช.

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ และร่วมทำบุญเนื่องในวาระ 103 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มล.ตุ้ย ชุมสาย ณ ห้องอเนกภัณฑ์หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB 6 คณะมนุษยศาสตร์ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. [caption id="attachment_1037" align="aligncenter" width="700" caption="คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มช."]คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มช. [/caption]]]>