เชิญเข้าร่วม "นานาทรรศนะประสบการณ์การขอตำแหน่งวิชาการ"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม “นานาทรรศนะประสบการณ์การขอตำแหน่งวิชาการ” พุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ RTT (Slope) อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (40ปีวิศวฯ) ชั้น3คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  [caption id="attachment_10372" align="aligncenter" width="614" caption="เชิญเข้าร่วม "นานาทรรศนะประสบการณ์การขอตำแหน่งวิชาการ""]เชิญเข้าร่วม "นานาทรรศนะประสบการณ์การขอตำแหน่งวิชาการ"[/caption]]]>