วิศวฯ มช. จัดแข่งสร้างหุ่นยนต์ตอบโจทย์อุตสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม RDC 2015 ภาคเหนือ

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแข่งออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (Robot Design Contest 2015 : RDC 2015) ในกรอบโจทย์อุตสาหกรรม / สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับภาคเหนือ 22 – 31 พ.ค. นี้ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศ และนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (Robot Design Contest 2015 : RDC 2015) ภายใต้แนวคิดหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม / สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อันเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเปิดตลาดเสรีของอาเซียนต่อไปภายหน้า RDC 2015 ระดับภาคเหนือ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ในวันที่ 31 พ.ค. 58 จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเขตภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าแข่งต่อระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือน มิ.ย. เป็นเวลา 15 วัน ก่อนที่จะได้ผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน IDC RoBoCon 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ ช่วงเดือนก.ค. 58 ต่อไป สนใจติดตามรายละเอียดและบรรยากาศการแข่งขันได้ที่ Fan page Facebook ชื่อ RDC North หรือ website: http://northrdc.eng.cmu.ac.th/]]>