เชิญร่วมทำบุญ "ส่องไฟ ส่องทาง สร้างบารมี ฉลอง 45 ปี วิศวฯมช."

เชิญร่วมทำบุญ “ส่องไฟ ส่องทาง สร้างบารมี ฉลอง 45 ปี วิศวฯมช.” ส่งเสริมงานวิจัย ไม่ให้ขึ้นหิ้ง แต่นำไปใช้จริงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่สังคม ต่อ Solar cell เติมความสว่าง วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ท่านที่ประสงค์แสดงพลังศรัทธาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. สามารถบริจาคเงิน พร้อมขอรับอนุโมทนาบัตรได้ 2 ช่องทางดังนี้

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มช. ในนามคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 667-212247-0 พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินทาง 0-5394-4105
2. บริจาคโดยตรงได้ที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-2036, 0-5394-4114 [caption id="attachment_10552" align="aligncenter" width="614" caption="เชิญร่วมทำบุญ "ส่องไฟ ส่องทาง สร้างบารมี ฉลอง 45 ปี วิศวฯมช.""]เชิญร่วมทำบุญ "ส่องไฟ ส่องทาง สร้างบารมี ฉลอง 45 ปี วิศวฯมช."[/caption]

Download File ในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่..

]]>