ตัดเชือกแข่งหุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม RDC 2015 ภาคเหนือ ทีมชนะส่งแข่งต่อระดับประเทศ

การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระดับภาคเหนือ (Robot Design Contest 2015 : RDC 2015) แข่งรอบชิงชนะเลิศ ได้ทีมชนะ 4 ทีม เป็นตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศในเดือนมิ.ย. นี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด จัดงานแข่ง RDC 2015 รอบชิงชนะเลิศเขตภาคเหนือ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 58 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยพิธีเปิดรอบตัดเชือกนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ดร.สมนึก ศิริสุนทร เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี กล่าวรายงาน ในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 45 คน จาก 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง มหาวิทยาลัยราภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทางผู้จัดงานฯ ได้จับฉลากแบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 9 ทีม แต่ละทีมจะมีนักศึกษาจากทุกสถาบันคละกัน และได้ทำการแข่งรอบคัดเลือก รวมถึงอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์มาก่อนหน้าแล้วในช่วงวันที่ 22 – 30 พ.ค. ที่ผ่านมา   ในรอบชิงชนะเลิศ มีผู้ผ่านเข้ารอบแล้ว 8 ทีมก่อนที่จะแข่งขันชิงชัยเก็บคะแนนแบบ 2 ใน 3 เซท จนเหลือ 4 ทีมสุดท้าย ซึ่งในที่สุดรางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีม “แล้วแต่เต๊อะ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม “อะหยังก่อได้” ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนเสมอกันสอง ทีม คือ ทีม “เป๊ะ” และ “ขำลำ” ทั้งหมดจะเข้าทำการแข่งขันต่อในระดับประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในเดือน มิ.ย.เป็นเวลา 15 วัน ทั้งนี้ การแข่งขันรอบต่อไป ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะได้ถูกแบ่งกลุ่มไปคละกับสถาบันอื่นด้วยวิธีการจับฉลาก  อีกครั้ง ผู้ชนะเป็นตัวแทนประเทศไทยจะไปแข่งขัน IDC RoBoCon 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ ช่วงเดือนก.ค. 58 ต่อไป RDC 2015 เป็นการแข่งขันต่อเนื่องทุกปี ครั้งนี้เป็นปีที่ 8 แนวคิดหลักคือการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรม / สังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อันเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเปิดตลาดเสรีของอาเซียนต่อไปภายหน้า [gallery link="file" order="DESC" columns="4" orderby="ID"]]]>