เรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ร่วมงาน "วันผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558"

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมงาน “วันผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558” ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00-17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [caption id="attachment_10631" align="aligncenter" width="614" caption="เรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ร่วมงาน "วันผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558""]เรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ร่วมงาน "วันผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558"[/caption]]]>