วิศวฯ เปิดโครงการ CMU-KU Summer Camp 2015

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดี เป็นประธานเปิด “โครงการ CMU-KU Summer Camp 2015” โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา และเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานภายใต้หัวข้อ “The development of Renewable Energy In Southeast Asia” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-21 สิงหาคม 2558

]]>