วิศวฯ เตรียมทีม นศ. แข่งประดิษฐ์หุ่นแชร์บอลรอบตัดเชือก

วิศวฯ เตรียมทีม นศ. แข่งประดิษฐ์หุ่นแชร์บอลรอบตัดเชือก

อาจารย์ ดร.เวชยันต์ รางศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และอาจารย์จิรศักดิ์ วิลาสเดชานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมทีมนักศึกษาจากทั้งสองภาควิชา เข้าแข่งขัน การประดิษฐ์หุ่นยนต์แชร์บอล ปี 2555 (TPA Robo’s Chair ball Competition 2012) จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไก นำไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้เลียนแบบลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในเกมส์การแข่งขันแชร์บอล ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 ณ MCC Hall The Mall บางกะปิ กรุงเทพฯ [caption id="attachment_1093" align="aligncenter" width="700" caption="วิศวฯ เตรียมทีม นศ. แข่งประดิษฐ์หุ่นแชร์บอลรอบตัดเชือก"]วิศวฯ เตรียมทีม นศ. แข่งประดิษฐ์หุ่นแชร์บอลรอบตัดเชือก [/caption]]]>