นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 True Innovation Awards 2011 หลังผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย

นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 True Innovation Awards 2011 หลังผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย

นางสาวนุสรินทร์ นุเสน นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้างรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 True Innovation Awards 2011 ส่ง “โรโบ-บล็อก (Robo Blocks)” เข้าประกวด หัวข้อ  Inno Tree (สุดยอดนวัตกรรม)   ผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าว มีชื่อว่า โรโบ-บล็อก (Robo Blocks) : ระบบเขียนโปรแกรมแบบจับต้องและโต้ตอบได้สำหรับเด็ก โดยเป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างขึ้นจริง และ มีโอกาสทางด้านธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   เพื่อเข้าประกวด True Innovation Awards 2011 การประกวดนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ,หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานข่าวต่างประเทศ CNBC โดยมี Official Sponsor คือ CANON และ Media Sponsor คือ True Visions ซึ่งได้คัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ออกอากาศการประกวดผ่านช่อง True X-Zyte (62)” เวลา 20.30-21.30น. ทุกวันอังคาร โดยถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2554 Robo Blocks เป็นระบบการเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ โดยการนำบล็อกคำสั่งมาต่อกันเป็นโปรแกรม และต่อเข้ากับบล็อกมาสเตอร์ซึ่งควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด เมื่อกดปุ่ม “ทำงาน” บล็อกมาสเตอร์จะประมวลผลโปรแกรมที่ได้ต่อไว้ และสั่งให้รถหุ่นยนต์ทำงาน โดยสามารถให้ทำงานรอบเดียว(one time) , ทำซ้ำตลอด(forever), หรือทำงานทีละขั้นตอน(step by step) ได้ ขณะคำสั่งทำงานอยู่ จะมีไฟแสดงสถานะขึ้นตลอดเวลา และจะดับลงเมื่อมีคำสั่งถัดไป ซึ่งในการแข่งขันนั้น ผลงาน Robo Blocks ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Silver)  พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท โดยได้ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 20.30น ณ Center point Playhouse ศูนย์การค้า Central World จังหวัดกรุงเทพมหานคร [caption id="attachment_1106" align="aligncenter" width="700" caption="นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 True Innovation Awards 2011 หลังผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย"]นักศึกษาวิศวะคอมฯ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  True Innovation Awards 2011 หลังผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย	 [/caption]]]>