ขอเชิญร่วมงานวันวิษณุสักการะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “วันวิษณุสักการะ” ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม กำหนดการ

  • 08.30 น. อาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันเข้าสู่อุทยานพระวิษณุ
  • 08.39 น. พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
  • 10.30 น. รายงานชี้แจงโครงการ New Campus โดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
  • 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
[caption id="attachment_11601" align="aligncenter" width="614" caption="ขอเชิญร่วมงานวันวิษณุสักการะ"]ขอเชิญร่วมงานวันวิษณุสักการะ[/caption]]]>