“วิศวฯ บำเพ็ญ” เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ยกพลเก็บขยะหลังงาน “ยี่เป็ง”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโครงการ “วิศวะ ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” นำนักศึกษาทำกิจกรรม “วิศวกรรม บำเพ็ญประโยชน์” หรือ  “วิศวฯ บำเพ็ญ” ทำความสะอาดบริเวณคูเมือง และริมแม่น้ำปิง ด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังประเพณียี่เป็งเชียงใหม่เสร็จสิ้น เพื่อให้นักศึกษาฯ ตระหนักในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ต่อสังคม ตลอดจนรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “วิศวฯ บำเพ็ญ” แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ออกเก็บขยะหลังจบงาน “ประเพณียี่เป็ง” ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีขยะเกลื่อนกลาดจำนวนมาก โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาได้พร้อมใจกันออกเก็บกวาดบริเวณคูเมืองตั้งแต่ประตูท่าแพ ไปจนถึงบริเวณประตูช้างเผือก อีกกลุ่มหนึ่งรับผิดชอบบริเวณประตูท่าแพจนถึงประตูเชียงใหม่ ส่วนกลุ่มสุดท้ายเดินทางไปทำความสะอาดแม่น้ำปิงบริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ไปจนถึงตลาดวโรรส กิจกรรมนี้มุ่งหมายให้นักศึกษารู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ตลอดจนประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง และกับสถาบัน รวมถึงชุมชน

]]>