เชิญร่วมงานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ “งานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2558” ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ ลานวิศวฯ รวมใจ

  • คุณซวง  ชัยสุโรจน์ (รุ่น 5) รหัสประจำตัวนักศึกษา 176021 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)
  • คุณสุมิตร  เพชราภิรัชต์ (รุ่น 10) รหัสประจำตัวนักศึกษา 2206090 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพฯ) จำกัด นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
  • คุณปิยพรรณ  หันนาคินทร์ (รุ่น 12) รหัสประจำตัวนักศึกษา 2406038 อุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารบริษัท ออปอเรชั่นนอลเอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ
  • คุณศิรพันธ์  วัฒนจินดา (รุ่น 32) รหัสประจำตัวนักศึกษา  4406377 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิดคิด จำกัด / นักแสดง นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
กำหนดการ 16.00 น.    ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง 16.30 น.    ประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี 16.45 น.    อาจารย์อาวุโสกล่าวแสดงความยินดี 17.00 น.    นายกสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดี 17.15 น.    ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนักศึกษาเก่าดีเด่น กล่าวขอบคุณ 17.45 น.    ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มอบช่อดอกไม้ 18.15 น.    นักศึกษาปัจจุบันร้องเพลง “มาร์ชวิศวะ” 18.30 น.    เปิดใจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และนักศึกษาเก่าดีเด่น ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานั [caption id="attachment_11881" align="aligncenter" width="510" caption="เชิญร่วมเป็นเกียรติ "งานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษา เก่าดีเด่น ประจำปี 2558""]เชิญร่วมเป็นเกียรติ "งานแสดงความยินดี ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษา เก่าดีเด่น ประจำปี 2558"[/caption]]]>