ตารางถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะประจำงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 50

ตารางถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะประจำงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 50 [caption id="attachment_11934" align="aligncenter" width="635" caption="ตารางถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะประจำงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 50"]ตารางถ่ายรูปหมู่แต่ละคณะประจำงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 50[/caption]]]>