ผังเส้นทางการจราจร/เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต

ผังเส้นทางการจราจร/เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต [caption id="attachment_11937" align="aligncenter" width="717" caption="ผังเส้นทางการจราจร/เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต"]ผังเส้นทางการจราจร/เส้นทางการเดินรถ ขส.มช. และจุดจอดรถของผู้ปกครอง-บัณฑิต[/caption]]]>