นศ. CPE แชมป์ Thailand NetRiders 2015

นายภัทราวุฒิ วิทยาภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท CCNA Competition การแข่งขัน Thailand NetRiders 2015  การแข่งขันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับโดยใช้ความรู้ด้านเน็ตเวิร์ค ในโครงการ  CISCO NETWORKING CADEMY จัดโดย CISCO SYSTEMS (THAILAND ) ณ อาคาร ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเป็นตัวแทนระดับประเทศ เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป  โดยตลอดช่วงการแข่งขันที่ผ่านมา นายนวิน ธรรมรักษ์ วิศวกรฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (CNOC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโค้ชผู้ฝึกสอน ]]>