เหล่าช้างเหล็ก CPE คว้าแชมป์ National Software Contest 2016 แถมคว้ารางวัลอื่นเพียบ

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. เข้าร่วมโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18  (National Software Contest – NSC 2016) วันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559ณ หอประชุมมหิศร อาคาร SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการจัดการแข่งขันจากทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากภูมิภาค เข้าประชันฝีมือระดับประเทศ  โดยนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลจากจากหลากหมวดหมู่

ได้แก่

รางวัลที่ 1 หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้: นางสาวกัญญาณัฐ พิ รุณรัตน์ โครงการเนียร์มิต: สนุกกับการเขียนคำศัทพ์ ภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนผู้ผสานโลกจริง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร กานต์  ปทานุคม   รางวัลที่ 2 หัวข้อพิเศษ BEST 2016-Text Location and Recognition Contest: นาวสาวศุภากร อินทรทัต ชื่อโครงงาน: ระบบสืบค้นรูปภาพจากข้อความอย่างมีประสิทธิ์ภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร กานต์  ปทานุคม   รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิง: นายกนตพล ศรีธิยศ ชื่อโครงการ: จากผู้เฝ้าดวงดาว อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร กานต์  ปทานุคม รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ : นายวริศ กรรณฐสุทธิ์ ชื่อโครงการ: การพัฒนาเกมส์แนวป้องกันฐานทัพสำหรบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร กานต์  ปทานุคม
  รางวัลชมเชย หมวดโปรแกรมเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: นายธนฤกษ์ ลิ้มสุรศรี  และ นายวุฒิพันธ์ สุริยะนันท์ ชื่อโครงการ: การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโครงสร้างโครงข่าย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร ยุทธพงษ์ สมจิต   รางวัลชมเชย หมวด Mobile Application: นายกาย เสาวพงศ์  นางสาวณัจยา พรหมน้อย และนายพรรษิษฐุ์ วัฒนาประสบ ชื่อโครงการ: ชัปปี้คู่หูดูแลสุขภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร ยุทธพงษ์ สมจิต   รางวัลชมเชย หัวข้อพิเศษ Internet of Things: นายศุภากร ยุคลธง และนายภาสวุฒิ ธนันชัย ชื่อโครงการ: เกตเวย์ที่รองรับหลายโปรโตคอล สำหรับการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

]]>