ทำดีเพื่อสาธารณะ “วิศวฯ บำเพ็ญ” ขุดลอกคูน้ำ มช. พร้อมทำความสะอาดในคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.โดยสโมสรนักศึกษา จัดโครงการ “วิศวฯ บำเพ็ญ” ขุดลอกบริเวณคูระบายน้ำด้านหลังอาคารองค์การนักศึกษา (อมช.) และอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงเก็บกวาด ทำความสะอาดภายในคณะ ฯ เพื่อให้นักศึกษาฯ มีจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักเสียสละแก่ส่วนรวม

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “วิศวฯ บำเพ็ญ” แบ่งเป็น 2 สาย ออกบำเพ็ญประโยชน์ในรั้วมหาวิทยาลัย และภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกลุ่มหนึ่งเข้าขุดลอกคูระบายน้ำด้านหลังอมช. และอาคารเรียนรวม เพื่อทำให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้น ส่วนอีกกลุ่มทำความสะอาด เก็บกวาดขยะหลังการจัดงาน Entaneer City ภายในคณะ ฯ รวมถึงขุดลอกคูน้ำบริเวณถนนจากหอนาฬิกามุ่งไปยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวัดฝายหิน และ กิจกรรมนี้มุ่งหมายให้นักศึกษารู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมรณรงค์ ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขอบคุณภาพจาก ชมรมถ่ายภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. Entaneer Photoclub CMU  ]]>