รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิศวฯมช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วริษา ศิลาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011 และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยโครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011 นี้ จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ เวทีกลาง งาน Industrial Fair 2011  ศูนย์การแสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนา ในวันอาทิตย์ที่  13  กุมภาพันธ์  2554 เวลา 13.00 – 16.00 น. [caption id="attachment_1247" align="aligncenter" width="492" caption="รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011"]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011[/caption] [caption id="attachment_1248" align="aligncenter" width="360" caption="รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011"]รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 2011[/caption]]]>