อาจารย์วิศว ฯ มช. คว้ารางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี

อาจารย์วิศว ฯ มช. คว้ารางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี

รศ.อิสรา ธีระวัฒน์สกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2554 สาขาเทคนิคและวิศวการ จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้การรับรองว่าเป็นผู้มีสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม ตลอดจนมีความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาพแวดล้อมธุรกิจ เข้าใจกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดี มีผลงานการให้บริการปรึกษาและนำ และตระหนักถึงจรรยาบรรณ [caption id="attachment_1252" align="aligncenter" width="650" caption="อาจารย์วิศว ฯ มช. คว้ารางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี"]อาจารย์วิศว ฯ มช. คว้ารางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี[/caption] [caption id="attachment_1253" align="aligncenter" width="650" caption="อาจารย์วิศว ฯ มช. คว้ารางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี"]อาจารย์วิศว ฯ มช. คว้ารางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี[/caption] [caption id="attachment_1254" align="aligncenter" width="650" caption="อาจารย์วิศว ฯ มช. คว้ารางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี"]อาจารย์วิศว ฯ มช. คว้ารางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี[/caption]]]>